تاکنون در فیلم، سریال، یا کتابی به اصطلاح «get off my chest» برخوردید؟ یا معنی اصطلاح «Play it by ear» را میدانید؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی چند اصطلاح جالب ،که اعضای بدن در آن ها بکار رفته، بپردازیم.

Costs and arm and a leg

اگر در زبان انگلیسی هزینه ی چیزی «costs an arm and a leg» اصطلاحا آن چیز بسیار گران است:

I bought a surf board on the weekend. It cost me an arm and a leg.

آخر هفته یه تخته موج سواری خریدم. خیلی گرون پام در اومد (به اندازه ای گران بود که یک دست و یک پا برای آن دادم!).

Break a leg

زمانی که در زبان انگلیسی به کسی می گویید «break a leg»، در واقع به نوعی آرزوی خوبی و خوشبختی برای اجرای چیزی برای آن فرد می کنید.

– Tonight is the first night of the play.
+ Is it? Well, break a leg.

– امشب اولین شب نمایش هست.
+جدی؟ خب، دمت گرم (آفرین).

نکته: توجه داشته باشید که مورد استفاده از این اصطلاح در تئاتر ها، کنسرت ها و اجراهای زنده هست. در موارد دیگر برای بیان آرزوی خوب و ابراز شاد باش از لغات و اصطلاحات دیگری استفاده می شود.

Hand over fist

این اصطلاح به معنای این است، در تجارت چیزی بسیار سریع اتفاق می افتد:

A few years ago, people made money hand over fist.

چند سال پیش، مردم پول پارو می کردند.

توجه داشته باشید که این اصطلاح بیشتر در مورد پول و در حوزه ی تجارت استفاده می شود.

Give someone a hand

اگر شما «give someone a hand»، در واقع شما به کسی پیشنهادی مبنی بر کمک کردن داده اید.

Maria has taught her children to give a hand when it comes to cleaning up after meals.

ماریا به بچه هاش یاد داده که یه کمکی بکنن وقتی میخوان بعد از غذا تمیزکاری کنن.

در زبان انگلیسی اصطلاحاتی به صورت lend a hand، و offer a hand نیز رایج است که دقیقا معنی give someone a hand را می دهند.

Keep an eye on

این اصطلاح به معنی «مراقب چیزی بودن» است. در واقع معنی مراقب به صورت آگاهی مد منظر هست، نه صرفا مواظبت:

Please keep an eye on the baby.

لطفا حواست به بچه باشه.

Play it by ear

این اصطلاح به معنی این است که کاری بدون برنامه ریزی قبلی انجام دادن.

We can’t make a decision yet. Let’s just play it by ear.

هنوز نمیتونیم تصمیمی بگریم. بزار دل و بزنیم به دریا.

توجه داشته باشید که اصطلاح زمانی به کار می رود که برنامه ای مشخص برای انجام یا ادامه ی کاری وجود نداشته باشد. به این نکته توجه داشته باشید.

My heart sank

اگر کسی بگوید «my heart sank»، آن فرد احساس ناامیدی یا غم شدیدی می کند.

My heart sank when I opened the letter and I realized I had not been accepted into graduate school.

وقتی که نامه رو باز کردم و متوجه شدم که کارشناسی ارشد قبول نشدم، قلبم ریخت.

برچسب‌ها:, , , , , ,

پاسخ دهید