چند وقت پیش با چند نفر از دوستان سفری سیاحتی به شهر زیبای لندن داشتیم. دوستی قدیمی ما را دعوت به اقامت در منزلش در طول سفرمان به لندن کرد. همسر دوستمان انگلیسی بود، و بسیار شوخ طبع! در حین صحبت هایش، با لحنی پر از شوخی و خنده، گفت که مدتی خانه نشین شده است و نیز از اصطلاح «Coach Potato» استفاده کرد. دوستانم با شنیدم این حرف خندیدند، و گمان بردند که همسر دوستمان اشتباها از لغت سیب زمینی استفاده کرده است؛ در واقع آن ها نمی دانستند این عبارت یک اصطلاح است. این مشکل را من در موقعیت های مشابه نیز دیده ام. امروز سعی داریم که تعدادی از اصطلاحات که در آن ها از سبزیجات استفاده شده است، بهره بگیریم.

Be Full of beans

این اصطلاح به معنی این است که فرد پر از انرژی و نشاط است. در استفاده از این اصطلاح به فعل be قبل از آن توجه داشته باشید. داریم:

I’ve never seen anyone like him to be full of beans before breakfast.

من هیشکی رو مثه اون ندیدم که قبل از صبحونه با شور و نشاط باشه.

Spill the beans

این اصطلاح نیز به معنای صحبت کردن در مورد رازی است، قبل از اینکه افشا شود. در واقع این اصطلاح زمانی به کار می رود که چیزی قبل از موعد یا بدون اجازه، افشا شود. مثلا قبل از رونمایی از محصولی، کسی در مورد جزییات آن محصول صحبت کند:

He spilled the beans about Kevin’s wedding ceremony in May.

اون قضیه ی عروسی کوین تو ماه مِی رو لو داد.

می توان به جای beans از works نیز استفاده کرد؛ spill the works.

Be as cool as cucumber

این اصطلاح نیز به معنای این است که فردی بسیار خون سرد است. در استفاده از این اصطلاح به فعل be قبل از آن توجه داشته باشید:

Joan felt nervous, but she acted as cool as a cucumber.

جُوان با وجود اینکه عصبی بود، ولی بسیار خون سرد رفتار کرد.

Be like two peas in a pod

زمانی که این اصطلاح در مورد دو نفر به کار می رود، آن دونفر از نظر رفتاری و اخلاقی بسیار شبیه به هم هستند؛ مانند دو نخود فرنگی در یک غلاف!

Those two kids have the same sense of humor – they’re truly like two peas in a pod.

اون دو تا بچه حس شوخ طبعیشون مثل همه، اونا واقعا مثه سیبی هستن که از وسط نصف شده باشه.

Couch potato

این اصطلاح به فردی نسبت داده می شود که بسیار تنبل و تن پرور است و تمام وقتش را صرف کار بیهوده، همانند تماشای تلویزیون، می کند!

My uncle’s a real couch potato – watching TV all day long.

عموی من واقعا تبله؛ کل روز فقط تلوزیون میبینه.

امیدواریم که با مطالعه ی متن بالا توانسته باشید اصطلاحاتی با سبزیجات که در زبان انگلیسی مورد استفاده هست را بیاموزید.

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخ دهید