در یکی از مقاله های قبلی در مورد ترتیب استفاده از صفت ها در زبان انگلیسی صحبت شد. اما افعال نیز در زبان انگلیسی ترتیبی دارند. اگر بخواهیم دو یا چند فعل را در یک جمله بکار ببریم، هر فعل بر اساس فعل قبلی آن، تغییر شکل می دهد؛ این تغییر شکل می تواند به صورت اضافه شدن –ing در انتهای فعل باشد استفاده از to قبل از فعل. در این مقاله می خواهیم در مورد این مبحث صحبت کنیم. با مثال های زیر شروع می کنیم:

I want ____________ in New York (work).
I enjoy _____________ in New York (work).
I’m looking forward to _____________ in New York (work).
I start __________ in New York on Monday (work).

داستان الگوی افعال از چه قرار است؟

اگر بخواهیم تمامی جاهای خالی را با شکل مناسبی از فعل work پر کنیم، هر جای خالی به چه صورت خواهد بود؟ مطمئنا به صورت ناخودآگاه شکل مناسب این فعل را استفاده می کنیم. صورت کامل شده ی جملات بالا به صورت زیر است:

I want to work in New York.
I enjoy working in New York.
I’m looking forward to working in New York.
I start to work/ working in New York on Monday.

همانطوری که متوجه شدید، الگوی استفاده از افعال پیاپی در زبان انگلیسی به ۴ صورت است:

  • صورت اول: بعد از فعل مورد نظر، از to و بعد فعل دوم استفاده می شود (want to work).
  • صورت دوم: بعد از فعل مورد نظر، -ing به فعل دوم اضافه می شود (enjoy working).
  • صورت سوم: بعد از حرف اضافه، از فعل همراه با –ing استفاده می شود (looking forward to working).
  • صورت چهارم: فعل هر دو الگو را می پذیرد.

اینکه یک فعل از کدام یک از الگو های بالا تبعیت می کند، قاعده ی خاصی ندارد. اما برای سهولت تشخیص این قاعده و نیز سردرگمی کمتر، افعالی که از هر یک از الگوهای زیر تبعیت می کنند را در زیر آورده ایم.

افعالی که با ing- استفاده می شوند.
افعالی که با ing- استفاده می شوند.
افعالی که با to استفاده می شوند.
افعالی که با to استفاده می شوند.
افعال مورد استفاده با هر دو الگو
افعال مورد استفاده با هر دو الگو

امیدواریم که با مطالعه ی این مقاله کمی از سردرگمی شما در مبحث الگوی افعال کاسته شده باشد. چند نکته ی تکمیلی در این زمینه باقی مانده است که در مقاله های آتی در مورد آن ها بحث خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخ دهید