جملات مجهول در زبان انگلیسی

در بسیاری از موارد، دو فرد یا دو مورد در جمله شرکت می کنند: کسی یا چیزی که کاری را انجام می دهد یا تغییری ایجاد می کند، و کسی یا چیزی که کاری بر روی آن انجام می شود یا تغییری می کند. در زبان انگلیسی و در مبحث گرامر، به اولی agent و به دومی patient گفته می شود. در زبان فارسی به ترتیب به آن ها فاعل و مفعول می گوییم. در زبان انگلیسی نیز مانند باقی زبان ها ساختارهای متعددی برای استفاده از این دو شرکت کننده وجود دارد. اگر بخواهیم بر agent تمرکز کنیم، آن را نهاد قرار می دهیم و از افعال معلوم استفاده می کنیم. اگر بخواهیم بر patient تمرکز کنیم، آن را نهاد قرار داده و از افعال مجهول استفاده می کنیم. در این مقاله قصد داریم به بررسی افعال و ساختارهای مجهول بپردازیم.

ساختارهای مجهول در زبان انگلیسی

در ساختار مجهول از patient به عنوان نهاد استفاده می شود. به agent اشاره نمی شود یا به صورت مستتر در جمله وجود دارد. در هر صورت، به agent نیازی نیست. برای ساخت این نوع جملات، patient در ابتدای جمله آورده می شود، سپس از افعال مجهول استفاده می شود، و در نهایت اطلاعات اضافی مرتبط با patient به انتهای جمله افزوده می شوند.

برای مثال:

These cars are made in Japan for American customers.

.(این ماشین ها در ژاپن برای مشتریان امریکایی ساخته می شوند)

همانطور که دیده می شود، These cars  قسمت اول جمله یا همان patient است؛ are made فعل مجهول است؛ و باقی کلمات این جمله اطلاعات اضافی مرتبط با patient است.

افعال مجهول در زبان انگلیسی

برای ساخت افعال مجهول در زبان انگلیسی، از حالتی از فعل be به همراه past participle یا قسمت سوم فعل مورد نظر استفاده می شود.

برای مثال:

Nobody has been told about the problems.

(به کسی در مورد این مشکلات چیزی گفته نشده است).

در مثال بالا، has been told فعل مجهول را تشکیل می دهد. حالتی از فعل be که استفاده شده است، has been است. با استفاده از فعل be می توان زمان جمله را در ساختارهای مجهول مشخص کرد. پس در این مثال می توان گفت که زمان جمله حال کامل است.

در نتیجه هر تغییری در زمان جمله مستقیما بر روی قسمت اول فعل مجهول (حالتی از be) تأثیر می گذارد و قسمت دوم (past participle) هیچ تغییری نمی کند.

برای مثال:

Your room is being cleaned now.

(اتاقت در حال تمیز شدن هست).

The contract will be signed next week.

(قرارداد شما هفته ی آینده امضا خواهد شد).

در مثال های بالا زمان جملات به ترتیب حال استمراری (present continuous) و آینده ی ساده (future with will) است.

اضافه کردن agent به جمله

در ساختارهای مجهول نیازی به اضافه کردن یا اشاره به agent نیست. اما می توان به آن اشاره کرد.در انتهای جمله ی مجهول می توان by را اضافه کرد و پس از آن agent را آورد.

برای مثال می توان گفت:

.These cars are made in Japan for American customers by Toyota

(این ماشین ها در ژاپن برای مشتریان امریکایی توسط تویوتا ساخته می شوند).

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,

پاسخ دهید