در زبان انگلیسی دسته ای از افعال هستند که به تنهایی هیچ مفهموم خاصی ندارند، اما با استفاده در کنار دیگر افعال، مفهوم خاصی تولید می کنند. این افعال، افعال Modal هستند. در این مقاله سعی داریم در مورد این افعال و چگونگی استفاده از تعدادی از آن ها بحث کنیم.

افعال Modal

افعال Modal، افعال زیر هستند:

Can/Could – May/Might – Shall/Should – Will/Would – Must

نکته ای که تکرار آن خالی از لطف نیست، این است که این افعال جز در موارد خاص، هیچ گونه معنایی ندارند؛ یعنی در فارسی ترجمه نمی شوند. استفاده از افعال Modal در کنار دیگر افعال در زبان انگلیسی، معنی و مفهوم خاصی را در بر میگیرد.

نکته ی دیگر این است که این افعال در هرجای جمله که بکار روند، فعل بعد از آن ها به صورت ساده (Bare Infinitive) استفاده می شود. برای مثال:

He can swim in river.

همانطور که دیده می شود، فعل swim بعد از can، هیچگونه تغییری نکرده است. در صورتی که در حالت عادی، جمله به صورت زیر بیان می شود:

He swims in river.

استفاده از افعال Modal

افعال Modal برای اهداف متفاوتی استفاده می شوند. برای مثال از Can و Could برای ابراز توانایی، و ایضا برای کسب اجازه برای انجام کاری استفاده می شود. در اینجا به صورت مختصر در مورد کاربرد افعال Modal در چند مورد توضیح داده می شود.

ابراز توانایی

تقریبا همه ی ما می دانیم که برای ابراز توانایی از Can و یا Could می توان استفاده کرد. برای مثال:

She can speak several languages (اون میتونه به چند زبان صحبت کنه).

همینطور که دیده میشه، از Can برای بیان توانایی در زمان حال و آینده استفاده می شود. برای بیان توانایی در گذشته از Could استفاده می کنیم:

He couldn’t talk when she was 5 years old (وقتی پنج سالش بود، نمی تونست حرف بزنه).

کسب اجازه

برای کسب اجازه نیز می توان از Can و Could استفاده کرد. در بسیاری از موارد نیز می توان May را نیز بکار برد. برای کسب اجازه باید سؤال پرسید. ترتیب مؤدبانه بودن این سؤالات با افعال Modal، به صورت Can، Could و May است:

Can I ask a question?
Could I ask a question?
May I ask a question?

تمامی سؤالات بالا به معنای «می تونم یه سؤال بپرسم؟» هستند، اما از بالا به پایین درجه ی مؤدبانه بودن تغییر می کند؛ پایین ترین مؤدبانه ترین است.

نکته ی دیگر این است که برای اجازه دادن به فرد/ افرادی، می توان از May استفاده کرد:

You may leave office sooner today (تو میتونی امروز دفتر رو زودتر ترک کنی).

امیدواریم با خواندن مقاله ی بالا با کاربرد افعال Modal در سطح ابتدایی آشنا شده باشید. در مورد کاربرد باقی افعال Modal در مقالات بعدی توضیحاتی داده خواهد. باز این نکته را متذکر می شویم که بعد از افعال Modal، افعال به صورت ساده (Bare Infinitive) استفاده می شوند.

برچسب‌ها:, , , ,

پاسخ دهید