Ensure and Assure

بسیار اتفاق افتاده که یک زبان آموز یا یک فرد معمولی در شرایطی پر تنش قرار گرفته باشند و تلفظ و کاربرد برخی لغات رو با هم اشتباه بگیرن. این نوع خطا ناشی از عدم دقت در زمان یادگیری اون لغت/لغات هست. دو تا از لغاتی که هم از لحاظ ظاهر کمی به هم شباهت دارن و هم از لحاظ کاربرد، Ensure و Assure هستند.

Ensure

همینطور که دیده میشه، هسته ی اصلی هر دوی این لغات، Sure هست؛ اما باید به معانی دقت کرد. اکنون سعی داریم که با چند مثال و کمی توضیح، تفاوت این دو را بیان کنیم:

Ensure: این لغت یک فعل گذرا است؛ بدین معنی که نیازمند مفعول یا در اصل Object است. این فعل دو رسم الخط مرسوم دارد. شکل نوشتاری Ensure در بریتانیا رایج است، و شکل نوشتاری Insure در امریکا. معنی این فعل در حقیقت «مطمئن کردن/ تضمین کردن» است. با این فعل شما به مخاطب «امنیت و اطمینان» را القا می کنید و در واقع یک نوع «ضمانت مجازی» را به وی نشان می دهید:

  • I give thanks to doctors who ensure my health (من از دکترهایی که سلامت من رو تضمین میکنن، تشکر می کنم).
  • She stopped and looked around to ensure no one was there to overhear them (اون وایساد و اطراف رو نگاه کرد تا مطمئن شه کسی اونجا نیست تا حرفاشون رو بشنوه).

نکته ای در رابطه با Ensure: این لغت کمی جنبهی ادبی داره و در لفظ عامیانه، بیشتر افراد از Make Sure استفاده میکنن. البته در استفاده از Make Sure باید کمی دقت کرد. ولی در هرحال این دو فعل معادل یکدیگر هستند.

Good Wishes Alone Will Not Ensure Peace
Good Wishes Alone Will Not Ensure Peace

Assure

Assure: این لغت نیز یک فعل گذراست؛ درست مانند Ensure. این فعل به معنی «تسکین خاطر دادن/ اطمینان دادن» است. بدین صورت که این فعل زمانی که به کار میرود، به مخاطب قول داده می شود که اتفاق مثبتی رخ دهد. در واقع با این فعل «نگرانی/شک و تردید مخاطب» از بین می رود:

  • I can assure you the evidence is real (من بهت اطمینان میدم (مطمئن باش) که سند اصله).
  • I assure you I know quite enough (بهت اطمینان میدم که به اندازه ی کافی میدونم).
I Can Assure You My First And Foremost Interest Is My Country
I Can Assure You My First And Foremost Interest Is My Country

امیدواریم که با مطالعه ی مطالب بالا، تفاوت این دو لغت را چه در بیان و چه در استفاده در جمله، درک کرده باشید.

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخ دهید