آموزش تفاوت شکل های مختلف Used to

 

عادت ها بخش بزرگی از رفتار های روزمره ما انسان ها رو تشکیل میدهند. در واقع ما با عادت ها رفتار های شخصیتی خودمون رو شکل میدیم و به طبع اون رفتار های خودمون رو بسازیم. کلمه عادت در زبان انگلیسی معادل با habit  هست و یک اسم (noun) میباشد. اما برای اینکه درباره عادت داشتن راجع به چیزی صحبت کنیم از used to  استفاده می کنیم. این فعل مُدال (Modal) شکل های مختلفی دارد که در ادامه این مطلب به بررسی انواع آنها می پردازیم.حال به تفاوت شکل های مختلف Used to میپردازیم:

 

تفاوت Used to

همه ما عادت هایی داریم از گذشته که دیگر آنها را انجام نمیدهیم و این عادت ها در گذشته ما وجود داشته اند. به مثال زیر دقت کنید.


 

در این مثال اگر دقت کنید متوجه میشوید که سیگار کشیدن یک عادت در گذشته بوده و شخص در گذشته عادت داشته سیگار بکشد (سیگاری بوده است).

پس برای بیان عادتی که در گذشته داشتیم و به صورت مستمر انجام میدادیم اما الان یا این روز ها دیگر آنها را انجام نمیدهیم از ساختار used to + infinitive  استفاده میکنیم. توجه داشته باشید این ساختار صرفا برای زمان گذشته استفاده میشود. به مثال دیگری برای این ساختار توجه کنید.

 

.Example: I used to work out in the morning every day, but I don’t do it now because I have to go to work at 7 o’clock in the morning

مثال: من عادت داشتم هر روز صبح ورزش کنم اما الان انجامش نمیدم به خاطر اینکه مجبورم ساعت ۷ صبح سرکار برم.

 

در مثال بالا هم به ورزش کردن اشاره میکنم که یک عادت در گذشته بود اما الان به دلیل رفتن به سر کار دیگر این عادت رو انجام نمیدهم.

 

نکته: بعد از used to  فعل به شکل مصدر بدون to ظاهر میشود و هم افعال حسی(state verbs)  و هم افعال کنشی یا عملی (action verbs) در این ساختار استفاده میشود.

Example:

I used to have long hair but nowadays I prefer to have short hair.

من موهای بلندی داشتم اما الان ترجیح میدم موهام کوتاه باشه.

I used to think a lot about bad memories of my childhood but these days I’m don’t remember any of them.

من عادت داشتم راجع به خاطرات بد دوران کودکی ام زیاد فکر کنم اما این روزها هیچ کدومشون رو یادم نمیاد.

.I used to work 10 hours a day but these days I only work for 7 hours a day

من عادت داشتم ۱۰ ساعت در روز کار کنم اما این روز ها فقط ۷ ساعت کار میکنم.

نکته: شکل منفی این ساختار didn’t use to + infinitive  میباشد.

.Example: I didn’t use to go to my morning class

 

نکته: حالت سوالی این فعل با did + subject + use + to + infinitive  میباشد. به مثال زیر توجه کنید.

Example:

Did you use to watch cartoons when you were a child?

Did you use drink coffee when you were working at nights?

 

نکته: ما از زمان گذشته ساده نیز میتوانیم به بیان انجام کاری در گذشته استفاده کنیم. این کار میتواند یکی از عادت های ما باشد اما نکته مهم تفاوت در مفهوم میباشد که بین ساختار used to و گذشته ساده وجود دارد. به مثال های زیر دقت کنید.

Example 1:

I used to drink coffee in the mornings before going to work.

.مثال ۱: من عادت داشتم صبح ها قبل از رفتن به سرکار قهوه بخورم

Example 2:

I always drank coffee before going to work.

مثال ۲: من همیشه قبل از رفتن به سرکار قهوه میخوردم(خوردم).

 

در مثال اول اشاره به عادت قهوه خوردن در گذشته دارد و این مفهوم را میرساند که این عادت در گذشته وجود داشته اما الان این عادت دیگر وجود ندارد.

در مثال دوم اشاره به قهوه خودن در گذشته به صورت همیشگی دارد اما از این جمله نمیتوان اینطور برداشت کرد که این عادت امروزه وجود ندارد. هم میتواند باشد و هم میتواند نباشد.

 

Be used to

بین این ساختار و ساختار قبلی از نظر کاربرد تفاوت بزرگی وجود دارد. از این ساختار برای بیان چیزی استفاده میشود که برای ما جدید نیست و یا تعجب برانگیز نیست و از همه مهمتر ما به آن عادت داریم .از این ساختار معمولا برای زمان حال (Present)  استفاده میشود. با این حال این ساختار برای گذشته و آینده نیز کاربرد دارد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. از این فعل به شکل (be + used to + verb-ing Or noun) استفاده میشود برای مثال میخواییم بگیم سارا به صبح زود بیدار شدن عادت دارد. به مثال زیر دقت کنید.

Example:

Sarah is used to waking up early in the morning because she does it every day.

سارا عادت داره صبح ها زود بیدار بشه چون هر روز داره اینکارو انجام میده.

 

نکته: جملات منفی با این ساختار با افعال be ساخته میشوند و از افعال do/does/did در این حالت استفاده نمیکنیم.

Example:

I am not used to travelling alone.

من به تنها سفر کردن عادت ندارم.

 

نکته: همچنین جملات سوالی این ساختار با افعال be ساخته میشوند و دقت کنید که از do/does/did استفاده نمیشود.

ساختار جمله سوالی: be + Subject + used to + Verb-ing Or noun

 

Example:

Are you used to staying up late for work?

آیا تو عادت داری به خاطر کار تا دیر وقت بیدار بمونی؟

?Is Yasin used to the loud noise of traffic in Tehran

آیا یاسین به سر و صدای بلند ترافیک تو تهران عادت داره؟

 

نکته: در این ساختار فعل be به شکل های زمان حال (am/is/are) صرف میشود. همچنین فعل be برای زمان های گذشته نیز صرف میشود (was/were). در این حالت حالت این ساختار به عادات ما در گذشته اشاره میکنند، لازم است بدانید با وجود شباهت بسیار زیاد تفاوت بسیار کوچکی بین این دو وجود دارد اما به صورت کلی میتوان یک مفهوم را از این دو دریافت کرد. به مثال زیر دقت کنید.

:Example

.I used to study alone for my exams

من عادت داشتم که برای امتحان هام تنها درس بخونم. ( الان این عادت ترک شده چون اینطور انتخاب کرده است که دیگر تنها درس نخواند)

.I was used to studying alone for my exam

من به تنها درس خوندن برای امتحان هام عادت داشتم. (من مجبور بودم تنها درس بخونم چون انتخاب دیگه ای نداشتم)

در هردو مثال بیان میشود که تنها درس خواندن یک عادت در گذشته میباشد و تفاوت بسیار ریز و جزئی دارند. جمله اول اشاره به عادت در گذشته دارد و نشان میدهد که فاعل به انتخاب خودش اینطور خواسته اما جمله دوم نشان دهنده این است که فاعل به تنهایی درس خواندن عادت داشته زیرا مجبور بوده است.

 

 

Get used to

این ساختار شباهت زیادی به ساختار قبلی (be + used to + infinitive) دارد اما در جمله مفهوم متفاوتی دارد. زمانی که این ساختار را استفاده میکنیم در اصل بیان میکنیم که به چیزی عادت پیدا میکنیم. از این ساختار نیز عمدتا در زمان حال استفاده میشود اما با اینحال این ساختار در زمان گذشته و آینده نیز کاربرد دارد. برای مثال:

Example:

 

نکته: تفاوت be used to  و get used to را در جملات زیر بهتر متوجه میشوید.

Example:

I am used to living in this neighborhood.

من به زندگی کردن در این محله عادت دارم.

.I can get used to living in this neighborhood easily

من میتونم به سادگی به زندگی کردن تو این محل عادت پیدا کنم.

 

نکته: دقت کنید یکی از ساختار های (get + used to + infinitive)  شکل استمراری آن میباشد که به معنی: دارم به____ عادت پیدا میکنم  (be getting used to).برای مثال:

Example:

My brother is getting used to living as a politician.

برادرم داره به زندگی کردن به عنوان یک سیاستمدار عادت پیدا میکنه.

.My best friend is getting used to working as a manage

بهترین دوستم دارم داره به کار کردن به عنوان یک مدیر عادت پیدا میکنه.

 

جمع بندی
شکل ها مختلف Used to

برچسب‌ها:, , , , , ,

پاسخ دهید