استفاده کاربردی از حرف تعریف The

قبل از اینکه به توضیح حرف تعریف the  بپردازیم باید نگاهی جامع به تعریف جامعی از حروف تعریف بپردازیم. برای خواندن توضیحات مقدماتی شما میتوانید ایـــــــن مقاله را مطالعه کنید. حروف تعریف کلماتی هستند بسیار کوتاه و در ظاهر کوچک اما بسیار تاثیر گذار و مهم در جملات انگلیسی که معمولا در ابتدا عبارات اسمی قبل ار یک اسم بکار برده میشوند. در زبان انگلیسی دو دسته حروف تعریف داریم.

دسته اول حروف تعریف مشخص Definite  می باشند که شامل the میباشد و دسته دوم حروف تعریف نا مشخص Indefinite که شامل a/an میباشد. حروف تعریف  (article) بخشی ازdeterminers  ها در زبان انگلیسی میباشند.  در این مقاله به توضیح کامل حرف تعریف the  میپردازیم.

 

حرف تعریف The

حرف تعریف The از جمله پراستفاده ترین کلمات در زبان انگلیسی میباشد که این موضوغ عمدتا به خاطر کاربرد زیاد این کلمه در انگلیسی میباشد. این حرف تعریف قبل از اسامی استفاده میشود که برای ما معین و مشخص هستند. و اگر دقت کرده باشید به این نوع حرف تعریف میگیم، حرف تعریف مشخص و دلیل اون هم به این خاطر هست که وقتی این حرف تعریف قبل از اسمی قرار بگیره، در واقع اون اسم برای ما از قبل شناخته شده است.

 

نکته: The قبل از اسامی مفرد قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار میرود. همچنین در نظر داشته باشید که قبل از اسامی جمع (Plural) نیز به کار میرد اما دقت داشته باشید در تمامی موارد باید برای شنونده این اسامی شناخته شده باشد.

اما سوال مهم اینجاست که شناخته شده باشد یعنی چی؟ به مثال زیر دقت کنید:

 

تو این مثال در جمله دوم از کلمه the استفاده شده و چون تو جمله قبلی بیان شده که منظورمون کدوم خونه هست، پس دیگه برای گوینده (speaker) و شنونده (listener) قابل فهم هست که درباره یک خونه مشخص صحبت میکنند.

 

نکته: در زبان فارسی معادل دقیقی برای کلمه the نداریم اما معمولا وقتی راجع به یک چیز مشخص (مانند جمله بالا) صحبت میکینم از کلماتی نظیر: این خونه، اون ماشین و … استفاده میکینم.

 

موارد استفاده از حرف تعریف The

 • زمانی که داریم دربازه چیز مشخصی صحبت میکنیم این مورد از مهم ترین کاربرد ها میباشد.

 

 

 

 • زمانی که درباره چیزی حرف میزنیم که از آن فقط یکی وجود دارد.مثل کلمات زیر:

The earth

The sun

The moon

The mars

The space

The president of France

The Prime minister

The Holy shrine of…

 

 • با صفات عالی (ترین). مثل:

The best

The Tallest

The quickest

The hardest

The easiest

 

 • برای ابزار آلات موسیقی . توجه کنید منظور زمانی که قصد داریم درباره نواختن ابزار آلات موسیقی میخواییم صحبت کنیم. مثل:

The piano

The guitar

The violin

The flute

 

 • زمانی که داریم درباره ملیت صحبت میکنیم. مثل:

The Iranian

The American

The English

The British

The French

The Chinese

 

 • قبل از اسامی رودخانه ها، دریا ها، خلیج ها و اقیانوس ها. مثل:

The Nile river

The Caspian Sea

The Persian Gulf

The black sea the

The Mediterranean

The Pacific Ocean

The Atlantic Ocean

 

 • زمانی که داریم درباره جزیره ها و مجموعه جزیره ها صحبت میکنیم. مثل:

The Kish island

The Qeshm island

The Maldives

The Philippines

 

 • زمانی که درباره قسمتی از روزحرف میزنیم. مثل:

In the morning

In the afternoon

In the evening

 

 • با اسامی رشته کوه ها. مثل:

The Zagros (mountains)

The Alps (mountains)

The Himalayas (mountains)

 

 • قبل از اسامی بعضی کشور ها و برخی سازمان های بین المللی که اسم آنها به صورت مخفف میباشد. مثل:

The USA / The United States of America

The UK / The United Kingdom

The UAE / The United Arabian Emirates

The UN / The United Nations

Th EU / The European Union

The UNESCO / The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 

 • زمانی که داریم درباره مکان های معروفی صحبت میکنیم که این میتوانند ساختمان و مکان های تاریخی، بنا های یادبود و یا بعضی از ساختمان ها که به دلیل یک کاربرد یا یک ویژگی خاص معروف شده اند. مثل:

The white house

The Great wall of china

The Backingham palace

The Eifel tower

The Golden bridge

The Grand Hotel

The Ritz Hotel

The Azadi Stadium

The Milad Tower

The Azadi Tower

The Ferdosi Monument

The Pasargard

نکته: موارد بالا عمدتا در جمله کاربرد دارند یعنی زمانی در قالب یک جمله ظاهر میشوند با the  به کار برده میشوند.

 

اسامی که نباید قبل از آنها the استفاده شود.

 

 • زمانی که داریم درباره اسامی جمع یا اسامی مفرد به صورت کلی صحبت میکنیم و منظورمان یک چیز خاص نیست. مثل:

 

This book can give you information about our changing environment

این کتاب میتونه اطلاعاتی راجع به محیط زیست ما که در حال تغییر میباشد، بدهد.

 

 • با اسامی کشور ها، قاره ها، ایالت ها، شهر ها، کوه ها (نه رشته کوه ها!) و بعضی دریاچه ها. مثل:

Europe, Asia

Japan, Germany

Michigan, California

Tehran, Tokyo

Damavand, Kilimanjaro

 

 • با اسامی افراد

David, Peter, Ali, Behnam

 • و باقی موارد جزئی مثل وعده های غذایی و …

 

برای درک بهتر این مقاله و نکات موجود در آن شما میتوانید این تمرینات را انجام دهید. در ادامه مقالات، به توضیح کامل تری از استفاده از حرف تعریف a/an میپردازیم.

 

 

برچسب‌ها:, , , , , ,

پاسخ دهید