صفت ها و قید ها

یکی از بحث هایی که به شیوایی کلام و روان شدن سخن در هر زبانی کمک می کند، بحث استفاده ی مناسب و به جا از صفتها و قید ها است. صفتها برای توصیف اسامی، و قید ها برای توصیف افعال و صفتها بکار می روند. در این مقاله می خواهیم در مورد ترتیب استفاده از چند صفت در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

ترتیب صفتها در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی قبل از یک اسم، می توان از چندین صفت استفاده کرد. اما سؤالی که ممکن است پیش بیاید، این است که کدام یک از گروه های زیر صحیح هستند:

a dirty uncomfortable chair
an uncomfortable dirty chair

برای اینکه بدانیم کدام یک از گروه های بالا صحیح هستند، باید قوانین مربوط به ترتیب استفاده از صفتها را بدانیم. در زبان انگلیسی هرچه آن صفت به ذات آن اسم نزدیک تر باشد، به آن چسبیده تر است؛ و هرچه آن صفت از روی نظرات و پیشنهادات دیگران باشد، صفت از اسم دور تر است. برای مثال:

delicious Chinese food

در این مثال خوشمزه بودن غذا، نظر شخصی یک فرد است. ممکن است این غذا از نظر آن فرد خوشمزه باشد، اما فرد دیگری از این غذا خوشش نیاید. اما این غذا برای کدام کشور است؟ بله، این یک غذای چینی است. بنابراین «چینی» بودن این غذا ماهیت و هویت این غذا است. همانطور که می بینید، «خوشمزه بودن» که یک عقیده هست از اسم (food) دور است، اما «چینی بودن» به اسم چسبیده است.
به صورت کلی، قانون زیر در مورد ترتیب صفت ها صحیح است:

Opinion – Size – Shape – Age – Color – Origin/Nationality – Material

همانطور که میبینید، با توجه به ترتیب بالا، می توان تعداد زیادی صفت را به ترتیب قبل از یک اسم بیاورید. اما به یاد داشته باشید که بسیار غیر معمول است که قبل از اسمی بیش از سه صفت آورده شود. نکته ی دیگری که بیان آن خالی از لطف نیست، این ترتیب را می توان با سرواژه ی Osa Com به خاطر بسپارید. البته کمی به اسامی ژاپنی شباهت دارد!

امیدواریم که با مطالعه ی مطالب بالا، ترتیب استفاده از صفتها قبل از یک اسم را فرا گرفته باشید. با کمی تکرار و تمرین، می توانید بسیار بهتر و سریعتر از این قانون استفاده کنید.

برچسب‌ها:, , , ,

پاسخ دهید