قید تکرار چیست؟

قید های تکرار، دسته ای از قید ها هستند، که میزان تناوب تکرار عملی را بیان می کنند. این قید ها به شفاف سازی انجام وقایع کمک می کنند. در این مقاله سعی داریم که در مورد دلالیل استفاده، انواع قیدهای تکرار، و در پایان نحوه ی استفاده از این قید ها صحبت کنیم.

دلایل استفاده از قیدهای تکرار

برای درک اهمیت استفاده از این دسته از قیدها، مثال زیر را ببینید:

I’m late for meetings.
I’m sometimes late for meetings.

تفاوت ظاهری در هر دو جمله مشهود است. اما تفاوت معنایی، بسیار مهمتر است. در جمله ی اول، از قیدی استفاده نشده است و اینگونه برداشت می شود که گوینده همیشه دیر به قرارهای ملاقاتش می رسد. اما در جمله ی دوم، با استفاده از قید تکرار sometimes، مخاطب متوجه می شود که تنها «بعضی از اوقات» گوینده دیر به به قرار ملاقات هایش می رسد. به ایت تفاوت توجه داشته باشید، و بدانید که بیشتر اوقات این توجه نکردن به این تفاوت ممکن است دردسر ساز شود.

انواع قیدهای تکرار

در ادامه تعدادی از قیدهای تکرار معمول، بر اساس درجه تکرار از پر تکرارترین تا کم تکرارترین، آورده شده اند:

• Always
• Usually
• Often
• Sometimes
• Occasionally
• Rarely
• Seldom
• Never

نحوه ی استفاده از این قید های تکرار

هنگام استفاده از این قید ها، باید به چند نکته توجه داشت. این قید ها معمولا قبل از فعل اصلی قرار می گیرند:

I always get up in the morning and go to the gym.
She usually wakes up at 8 am.

همانطور که می بینید، قید های تکرار در این دو مثال، always و usually، هر دو قبل از فعل های اصلی که به ترتیب get up و wake هستند، آمده اند. اما در مورد افعال be، قید های تکرار همیشه بعد از افعال be می آیند:

I’m often late for my fitness class.
He’s sometimes tired after attending meetings.

همانطور که در مثال های بالا میبینید، قید های تکرار استفاده شده، often و sometimes، بعد از افعال be آمده اند. در مورد افعال modal، قید های تکرار بین فعل Modal و فعل اصلی قرار می گیرند:

They can sometimes help out if they are free.
I should always put on sunscreen.

در مثال های بالا sometimes و always قید های تکرار هستند. همانطور که واضح است، دقیقا بین افعال modal و افعال اصلی قرار گرفته اند. رعایت مکان قرار گیری قید های تکرار بسیار مهم است.

نکته ی دیگری که بیان آن خالی از لطف نیست، استفاده از قید های تکرار منفی، rarely، seldom و never، است. این قید ها خود بار معنایی منفی را بدنبال دارند. پس نباید در جمله از فعل منفی استفاده شود. مثال های زیر به درک این مطلب کمک می کنند:

It isn’t never cloudy [wrong].
It is never cloudy [correct].

در جمله ی اول، هم قید منفی است، و هم فعل؛ انگار دو بار جمله منفی شده است. این در زبان انگلیسی نادرست است.

امیدواریم که با خواندن این مقاله بتوانید به راحتی از آن ها استفاده کنید. استفاده از این دسته از قید ها کمک شایانی به روان شدن سخن کمک می کند. اگر هم در تشخیص قید از دیگر انواع کلمه مشکل دارید، می توانید مقاله ای که قبلا مرتبط با این موضوع نوشتیم را مطالعه کنید.

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخ دهید