صفت ها برای توصیف اسامی استفاده می شوند؛ این را ما همه می دانیم. اما از صفت ها برای مقایسه ی بین دو یا چند مقوله نیز می توان استفاده کرد. در زبان انگلیسی دو روش کلی برای مقایسه وجود دارد. در حالت اول، مقایسه بین دو مقوله صورت می گیرد. در حالت دوم، چندین مقوله با هم مقایسه می شوند و برتری یکی نسبت به باقی مقوله ها بیان می شوند. در این مقاله سعی داریم نکات پایه ای در مورد مقایسه و انواع آن در زبان انگلیسی را بیان کنیم.

حالت اول

حالت اول را حالت comparative می گویند. یکی از روش های توصیف اسامی، مقایسه کردن آن ها با دیگر اسامی است. زمانی که دو اسم، یا دو مقوله، را مقایسه می کنیم، از ساختار زیر استفاده می کنیم:

His cat is larger than my dog (گربه اش از سگ من بزرگتر است).

از یک صفت برای قیاس و از than برای بیان آن استفاده می شود. در این جا از large برای قیاس استفاده شد. than برای بیان اینکه وجه قیاس بین چه چیزی هست استفاده می شود؛ قیاس بین گربه و سگ است، یا سگ و گربه. به ظاهر این قاعده بسیار ساده به نظر می رسد، اما نکاتی هست که گفتن آن ها خالی از لطف نیست.

پیچیدگی این قاعده مربوط به صفت مورد استفاده است. اگر بیشتر دقت کنید، به انتهای صفت large، پسوند –er اضافه شده است. اما آیا این قاعده برای تمامی صفت ها استفاده می شود؟ نکته اینجاست که بر حسب تعداد هجاهای صفت مورد نظر، شکل صفت متفاوت است. داریم:

  • اگر صفت تنها یک هجا داشته باشد (مانند صفت بالا)، به انتهای آن پسوند –er اضافه می شود.
  • اگر سه هجا به بالا داشته باشد (مانند expensive) یا دو هجا داشته باشد و به y ختم نشود (مانند yellow یا boring)، از قید more قبل از صفت استفاده می شود.
  • اگر صفت دو هجا داشته باشد (مانند dirty یا happy) و به y ختم شود، y در انتهای صفت حذف می شود و به جای آن i قرار داده می شود و در نهایت به انتهای صفت –er استفاده می شود.

با مطالعه ی مثال های زیر مطالب بالا برایتان روشن خواهد شد:

Advertising pressures women to be thinner (تبلیغات به بانوان فشار می آورد تا لاغرتر شوند).
This book is more boring than the last one (این کتاب از قبلی خسته کننده تره).
Mike is funnier than Tom (مایک از تام باحال تره).

حالت دوم

حالت اول در مورد مقایسه ی ۲ شئ یا دو مقوله بود. اما برای مقایسه ی چند مقوله چطور؟ آیا زمانی که می خواهیم ۵ کشور را با هم از نظر وسعت مقایسه کنیم، باید از larger استفاده کنیم؟ پاسخ به این سؤال نه است! زمانی که چندین مقوله با هم مقایسه می شوند، باید از روش جدیدی استفاده کرد. به این حالت مقایسه superlative گفته می شود. ساختار آن به صورت زیر است:

Martha is the oldest of the four sisters (مارتا بالغ ترین در بین چهار خواهر است).

همانطوری که مشاهده می شود، صفت مورد نظر (old) تغییر شکلی متفاوت از آنچه در حالت اول مشاهده کردیم، داده است. این تغییر شکل جدید از همان قوانین تغییر شکل در حالت اول پیروی می کند؛ اما با کمی تفاوت:

  • اگر صفت تنها یک هجا داشته باشد (مانند صفت بالا)، به انتهای آن پسوند –est اضافه می شود.
  • اگر سه هجا به بالا داشته باشد (مانند expensive) یا دو هجا داشته باشد و به y ختم نشود (مانند yellow یا boring)، از قید most قبل از صفت استفاده می شود.
  • اگر صفت دو هجا داشته باشد (مانند dirty یا happy) و به y ختم شود، y در انتهای صفت حذف می شود و به جای آن i قرار داده می شود و در نهایت به انتهای صفت –est استفاده می شود.

با مطالعه ی مثال های زیر، مطالب بالا برایتان روشن خواهد شد:

That must be the weirdest game I’ve ever played (این باید عجیبترین بازی ای باشد که تاکنون بازی کرده ام).
I think his third book was the most interesting one (فکر می کنم کتاب سومش جالب ترین کتابش بود).
He is the happiest man I’ve ever seen (اون خوشحال ترین مردی هست که تا کنون دیده ام).

توجه داشته باشید که قبل از صفت در این حالت، از نقش نمای the استفاده شده است. در مورد این نقش نما و کاربرد های دیگر آن قبلا صحبت کردیم. اما به خاطر داشته باشید که بدون the، مقایسه از لحاظ ساختاری اشتباه است.

نکته ی دیگر این است که به جای more در اینجا از most استفاده می شود. این نکته نیز از نظر بسیاری از زبان آموزان پوشیده می ماند. لطفا به این تفاوت توجه کنید.

امیدواریم که مطالعه ی مطالب فوق، نکات پایه ای در بحث مقایسه را آموخته باشید. مطالب دیگری در این مبحث وجود دارند که از قلم افتادند. در مورد آن ها در مقاله های آتی صحبت خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , ,

پاسخ دهید