چگونگی ساخت سؤال در زبان انگلیسی

بسیاری از اوقات اتفاق افتاده که زبان آموزان به ناگاه الگوی صحیح ساخت سؤال در زبان انگلیسی را فراموش کنند. در این شرایط در عوض ساخت سؤال صحیح، یا یک جمله می سازند یا یک سؤال نا مفهوم. این مشکل حتی در زبان آموزان سطوح پیشرفته هم رایج است؛ هر چه سطح علمی زبان آموز بالاتر می رود، ساختار متنوع تری برای سؤالات بوجود می آید. در این مقاله قصد داریم سؤال سازی یا ساخت سؤال را در زبان انگلیسی بررسی کنیم. از آنجایی که الگوی ساخت سؤال به دو صورت جامع و کلی yes/no و wh هست، ابتدا با سؤالات yes/no شروع می کنیم.

سؤالات yes/no

سؤالات yes/no به دسته ای سؤالات در زبان انگلیسی گفته می شود که پاسخ آن ها به صورت yes یا no است. الگوی این سؤالات به نظر بسیار ساده می رسد. بگذارید با یک مثال ابتدایی شروع کنیم؟

He is tall (اون قدش بلنده).
Is he tall (آیا اون قدش بلنده)?

همینطور که دیده میشه، جای فاعل و فعل در جمله عوض شد و جمله به سؤال تبدیل شد. به همین سادگی! اما مشکل از جایی شروع می شود که جمله به جای ۳ کلمه، ۱۰ کلمه داشته باشد! باید حواستان باشد که اغلب جملات زبان انگلیسی الگویی مانند جمله ای که در اینجا نوشته شده دارد؛ گاها تعداد گروه های کلمات انقدر زیاد می شود که این الگو، یا الگو های مشابه، گم می شوند. بگذارید مثال دیگری را بررسی کنیم:

He lives in the US (اون امریکا زندگی می کنه).
Does he live in the US (آیا اون امریکا زندگی می کنه)?

همینطور که می بینین الگو تقریبا همان الگوی مثال اول است، اما تعداد لغات در جمله متفاوت است. تفاوت دیگر این جمله و جمله ی اول نیز در این است که در جمله ی اول، فعل جمله Be است و در این جمله Live. همین باعث می شود که برای حالت سؤالی جمله ی دوم Does از غیب ظاهر شود! فکر می کنم تمامی افرادی که کمی انگلیسی دبیرستان را با دقت خوانده باشند، بدانند که برای ساخت سؤال از جملاتی که افعالی به غیر از Be و Modal دارند، مانند مثال دوم، باید از Do یا Does برای ساخت سؤال استفاده کرد. بدین صورت که Do یا Does در ابتدای جمله قرار می گیرد، و جمله تبدیل به سؤال می شود. به همین سادگی! البته در مورد Does باید کمی دقت به خرج داد و بعد از قرار دادن Does در ابتدای جمله، s موجود در کنار فعل را حذف کرد؛ مانند مثال اخیر. بگذارید مثال دیگری بزنیم:

My friend buys a new cellphone every year (دوست من هر سال یک گوشی جدید می خرد).
Does my friend buy a new phone every year (آیا دوست من هر سال یک گوشی جدید می خرد)?

همانطور که دیده می شود، عینا در سؤال، بعد از Does جمله تکرار شده است. این قانون در مورد افعال Modal هم بدین صورت است. برای مثال:

He can swim in the river (اون میتونه تو رودخونه شنا کنه).
Can he swim in the river (آیا می تونه تو رودخونه شنا کنه)?

همانطور که دیده می شود، جای can و he عوض شده است، و جمله به سؤال بدل شده است.
در حالت های پیشرفته تر نیز الگویی تقریبا مشابه برقرار است:

He has been painting this room for 3 days (اون سه روزه داره این اتاق رو رنگ می کنه).
Has he been painting this room for 3 days (سه روز داشته این اتاق رو رنگ می کرده)?

با کمی تمرین و بازی کردن با لغات، به راحتی می توان این الگو را درک کرد و سؤالات مشابه را ساخت.

سؤالات yes/no برای دیگر ضمایر

برای دیگر ضمایر در زبان انگلیسی هم همین حالت برای ساخت سؤالات yes/no وجود دارد. دقیقا جای فعل و فاعل عوض می شود. اما بعضا ممکن است مخاطب ضمیر عوض شود. بگذارید با مثالی این قضیه را روشن کنیم:

I live in the US (من در امریکا زندگی می کنم).
Do you live in the US (آیا امریکا زندگی می کنی)?

همانطور که دیده می شود جای ضمیر (فاعل) و فعل عوض شد و جمله به سؤال تبدیل شد. اما در حین تبدیل جمله به سؤال، ضمیر نیز از I به You تغییر کرد. این تغییر ضمیر به دلیل تغییر مخاطب هست. در جمله، گوینده جمله ای را بیان کرده است، و در سؤال، شنونده سؤالی پرسیده است. به همین سادگی. این قاعده در مورد We و You نیز به همین صورت است. برای مثال:

We have a great number of employees (ما تعداد زیادی کارمند داریم).
Do you have a great number of employees (آیا شما تعداد زیادی کارمند دارید)?

پاسخ دادن به سؤالات yes/no

یکی دیگر از چالش ها مربوط به سؤالات yes/no، پاسخ دادن به آنهاست. در زبان انگلیسی این سؤالات ۲ پاسخ دارند؛ یک پساخ کوتاه و یک پاسخ بلند. در پاسخ بلند که تکلیف معین و مشخص است؛ فرد پاسخ کامل را بر اساس سؤال می دهد. اما در مورد پاسخ کوتاه، اغلب افراد یا آن را فراموش می کنند، یا به اشتباه آن را بیان می کنند. با مثالی این بحث را بررسی می کنیم:

He plays piano (اون پیانو می زنه).
Does he play piano (آیا اون پیانو میزنه)?
Yes, he does/ No, he doesn’t.

همانطور که از مثال بر می آید، بعد از پاسخ مثبت یا منفی به سؤال، ابتدا فاعل و سپس فعل می آید. قانون تغییر مخاطب در اینجا نیز صادق است:

I should go to school (من باید برم مدرسه).
Should you go to school (باید بری مدرسه)?
Yes, I should/ No, I shouldn’t.

معمولا بعد از پاسخ کوتاه، پاسخ بلند داده می شود. البته در حالت محاوره ای ممکن است پاسخ کوتاه به کل حذف شود و پاسخ بلند داده شود. در این حالت پاسخ سؤال دیگر مؤدبانه نیست.

امیدواریم که با مطالعه ی مقاله ی بالا توانسته باشید چگونگی ساخت سؤالات yes/no را در زبان انگلیسی بیاموزید. در مقاله ی بعد در مورد ساخت سؤالات wh بحث خواهیم کرد.

 

برچسب‌ها:, , , ,
  1. من به تازگی با سایت شما آشنا شدم
    خیلی مطالب خوبی دارین ولی یکم دسته بندی هاتون رو مشخص تر کنید مثل صفحه اینستاگرام.
    خیلی ممنون.

پاسخ دهید