بررسی Because  و Because of

اگر دربه کار  بردن صحیح و کاربردی Because و Because of مشکل دارید،باید بدونید که شما تنها نیستید چون به خاطر شباهت این دو حرف ربط به هم معمولا زبان آموزان در استفاده صحیح این دو کلمه مشکل دارند  و معمولا زبان آموزان عزیز سعی دارند این دو کلمه را به جای یکدیگر استفاده کنند، اما در اغلب اوقات دچار اشتباه میشوند. در این مقاله به توضیح این دو حرف ربط میپردازیم و نکاتی را به شما خواهیم گفت که در درک بهتر این موضوع شمارو کمک کند.

 

تفاوت Because  و Because of

در انگلیسی ما از این کلمات برای بیان دلیل استفاده میکنیم و هردو این کلمات دارای کاربرد مشابه میباشند و سعی دارند یک مفهوم واحد را به مخاطب جمله برسانند اما با یک تفاوت اصلی و جزئی. کلمه because  یک حرف ربط است که دو جمله یا دو کلمه را به هم ربط میدهد یا به بیان دیگر به هم متصل میکند.این دو جمله یکی رخداد یا انجام کاری میباشد و یکی دیگر از این جملات دلیل انجام آن کار یا آن رخداد میباشد. برای مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این جمله کلمه because در نقش حرف ربط میباشد و مدرسه نرفتن احسان را با احساس مریضی کردن مرتبط میکند و به عنوان دلیل مدرسه نرفتن بیان میکند.پس در اینجا دو جمله به هم متصل شدند.

در ادامه میتوان گفت با توجه به یکسان بودن ظاهر این دو کلمه، اما because of  در جایگاه یک حرف اضافه (preposition) دو بخشی قرار میگرد که معمولا حرف اضافه وظیفه مرتبط کردن دو کلمه (و نه دو جمله !!!) دارد و بعد از حرف اضافه یک اسم یا یک عبارت اسمی (noun phrase) باید استفاده شود. برای مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مثال بالا because of  برای بیان دلیل در نقش حرف اضافه (preposition) استفاده شده است و دلیل پولدار شدن امیر را به سخت کوشی امیر مرتبط کرده است که با دقت در جمله متوجه میشویم بعد از because of یک عبارت اسمی قرار گرفته است.

بررسی جزئی Because

حرف ربط Because برای بیان دلیل استفاده می شود و معمولا در بین دو جمله اصلی و جمله دلیل ظاهر میشود. همچنین Because  میتواند در ابتدا جمله قبل از فاعل و فعل اصلی جمله استفاده شود. برای اینکه کامل متوجه بشید به جملات زیردقت کنید.

 

۱) حالت اول: زمانی که because  در اول جمله قرار میگیرد. در این حالت در ابتدا جمله دلیل که با because  شروع میشود، و در پابان این جمله یک ویرگول قرار میگیرد و جمله بعدی شروع میشود.

 

۱) Because they were so tired, they went to bed at 9 pm.

چون اونا خیلی خسته بودن به همین خاطر ساعت ۹ خوابیدن.

۲) Because my father didn’t feel well, we canceled our trip.

چون پدرم حالش خوب نبود سفرمون رو کنسل کردیم.

 

۲) حالت دوم: زمانی که (because) وسط دو جمله قرار میگیرد.

۳) We were arrived late at the party because the driver didn’t pick us up on time.

ما دیر رسیدیم به مهمونی چون که راننده به موقع نیومد دنبالمون.

۴) My cousin is very excited because he is going to Canada.

پسر داییم خیلی هیجان زده هست چون اون داره میره کانادا.

 

توجه: برای بیان دلیل در فارسی ما از کلمه “برای” استفاده میکنیم ولی یکی از اشتباهات محتمل استفاده از کلمه For  به جای Because  میباشد زمانی که قصد داریم که دلیل (reason) اتفاق افتادن کاری را بیان کنیم.

 

شکل صحیح:

I’m going to go to the company’s head office on Monday because there is an emergency meeting.

شکل غلط:

I’m going to go to the company’s head office for there is an emergency meeting.

 

بررسی جزئی Because of

حرف ربط because of  شکل دیگری از because  است که تشکیل شده از دو بخش میباشد و همیشه بعد از because of  یک اسم (noun)، اسم مصدر (gerund) یا ضمیر فاعلی (pronoun) باید استفاده شود. مانند حالت قبلی because of  هم در ابتدا و هم در میان دو جمله استفاده میشود. Because of در مفهوم به نتیجه حاصله از چیزی اشاره میکند as a result of something))

 

۱) شکل اول: Because of  بین ۲ جمله

 

۱) there were so many people in the store because of end of the month sale.

مردم زیادی تو فروشگاه بودند به خاطر حراج آخر ماه.

۲) We were so angry because of bad behavior of the host.

ما خیلی عصبانی بودیم به خاطر رفتار بد میزبان.

 

۲) شکل دوم: Because of  در ابتدا جمله

۳) Because of the rain, the tennis match was canceled.

به خاطر باران، مسابقه تنیس کنسل شد.

۴) Because of all students’ hard work, our teacher gave us a day off.

به خاطر تلاش سخت همه دانش آموزان، معلم ما یه روز تعطیل رو برای همه ما در نظر گرفت.

در پست های بعدی به نکات جدید تری در رابطه با حروف ربط خواهد پرداخت که قطعا مهارت و دانش شما را تحت تاثیر خواد داد. همچنین در پایان نیاز است به این نکته تاکیید کرد که با تمرین و تکرار این مطالب، فراگیری و درک این مطالب برای شما آسان خواهد شد.

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخ دهید